Muzeum Srdov je zapsáno v centrální evidenci sbírek muzejního charakteru (CES) reg. číslo SRD/017-06-01/437018, registrovaným pod ministerstvem kultury.
Celá sbírka je prohlášena za veřejnou kulturní hodnotu.