Hlavní zaměření centra je na u nás žijící, spárkatou zvěř

Jelen sika Dybowského

Domovina tohoto jelena je severovýchodní Asie (Mandžusko), u hranice Číny s KLDR. Začátkem minulého století byl dovezen do Československa původně jako oborní zvěř. Za druhé světové války byla část obor rozbita a dnes žije místy volně. Tento druh jelena siky není v říji agresivní. Každý jelen se
v průběhu říje postaví většinou na jeden konec lesa, netroubí jako jelen evropský, ale hlasitě píská. Pískání má vysoký tón, až takový, jako když člověk pískne na prsty. Toto pískání je daleko slyšitelné a laň si podle „kvality“ a délky hvizdu vybere toho nejlepšího jelena. Jde za ním a spáří se s ním. Tedy u tohoto druhu si samice sama vybere samce, dle svého vkusu. To, že jeleni o laň nebojují, je hlavní důvod, proč
u těchto zvířat není tak rozvinuta agresivita. Naopak jeho blízký příbuzný sika japonský je velmi agresivní.

Koza bezoárová- UNIKÁTNÍ CHOV a naše velká pýcha a vzácnost v celé České republice, kde se tato zvěř nechová ani v jedné zoologické zahradě.

Tyto kozy jsou naprosto divoké. Dnes žijí volně v přírodě Evropy pouze na některých řeckých ostrovech. Dále pak v tureckých, iránských a afgánských horách. Vědci rozborem DNA potvrdili, že tyto kozy jsou prapředci všech druhů domácích koz. Rohy těchto divokých zvířat , na rozdíl od domácích koz, dosahují impozantních rozměrů a není vzácnost když dosahují i 120 cm délky. Domácí kozy však mají rohy stočeny do strany od těla a rohy divokých koz jsou rovné dozadu souběžně s tělem . Zajímavostí tohoto horského zvířete je, že když se dostane do úzkých, přeskočí vás odrazem z místa přes hlavu, bez nejmenšího problému. Máte tedy u nás opravdu jedinečnou možnost si toto vzácné zvíře prohlédnout zblízka a nakrmit ho z ruky. Nejbližší místo kde tyto kozy chovají je až ZOO Salzburg v Rakousku nebo ZOO Bojnice u našich slovenských sousedů. V našem chovu máme ještě jednu raritu co se kozy divoké týče. Tou je tmavá forma bezoarové kozy, což je v rámci druhu také velmi vzácný a ojedinělý jev.

Muflon

Je naše poměrně rozšířené zvíře, které bylo kolem 16. století dovezeno ze středomoří pro zpestření tehdy šlechtických obor. Rohy samců dorůstají také úctyhodných rozměrů. To byl hlavní důvod dovozu muflona
a tím rozšíření trofejově zajímavé zvěře. Muflonům se v ČR velmi daří a patříme, nebo pravděpodobně i jsme nejlepší zemí na světě, co se mufloních trofejí týče. Bohužel se opět ozývají rádoby ochránci přírody a tvrdí, že muflon není náš původní druh a že k nám do přírody nepatří. Doufám a pevně věřím, že je dnes, v souvislosti s muflonem, už nikdo neposlouchá a že k jejich vystřílení nedojde. Muflon je velmi krásné zvíře a myslím, že pokud u nás žije mnoho staletí, měli bychom toto respektovat a nechovat se k této zvěři tak surově. Vidět dva berany v říji při souboji, patří k neopakovatelným zážitkům.

Srnec obecný

Srnčí zvěř je naší nejpočetnější a nejběžnější spárkatou zvěří. Žije na celém území českého státu. Patří také k naší nejkrásnější spárkaté zvěři. V létě je rezavě až dočervena zbarvená, v zimě je šedavě hnědá. Její chov je ale bohužel nejsložitější. Srnčí zvěř si totiž neumí (respektive umí, ale v nedostačující míře), sama vytvářet v těle vitamíny, jenž jsou pro každý živý organismus nepostradatelné. Je proto potřeba jim celoročně zajistit velmi pestrou stravu bohatou na vitamíny a minerální látky ale také vlákninu. Musíme během roku zajišťovat čerstvé listy různých stromů, různé byliny, ovoce, v zimě potom sušené šípky, jeřabiny, letninu, bezinky a mnoho jiných srnčích pochutin. Odměnou za tuto naši denní péči je stálá možnost potěšit se pohledem zblízka na naši krásnou zvěř.

Dále si u nás můžete prohlédnout některé druhy pernaté zvěře, jako je kanadský divoký krocan.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Naše zvířata budou ráda když přinesete tvrdý chleba, kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, ovoce, zeleninu nebo usušené kopřivy, ostružiny, maliny svázané do svazku. Chceme aby naše zvířata měla co nejpestřejší stravu, vše co potřebují k zdravému životu a reprodukci. Každoroční přírůstky dokazují, že jim u nás nic nechybí. Pouze spokojená zvířata se bez problémů rozmnožují.